УВАГА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУКВИСОТБУД»- НЕДОБРОСОВІСТНИЙ НАДАВАЧ ПОСЛУГ.

УВАГА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУКВИСОТБУД»- НЕДОБРОСОВІСТНИЙ НАДАВАЧ ПОСЛУГ.

ГО «ГРОМАДСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КОНТРОЛЬ» ІНФОРМУЄ МЕШКАНЦІВ

м. КРЕМЕНЧУКА !

ГО"ГСК"

ПП «Кременчуквисотбуд» є виконавцем послуг з утримання будинку та прибудинкової території .

Один з таких будинків які обслуговує ПП «Кременчуквисотбуд», розташовано на Молодіжному, по вул. Тараса Бульби (колишня Карнаухова) б.15.

Для обслуговування цього будинку ПП «Кременчуквисотбуд» 02.09.2013 року уклав договір №10/09 про надання послуг з утримання і обслуговування житлового будинку і споруд та прибудинкової території , за адресою : м. Кременчук, вул. Тараса Бульби б.15.

Цей договір ПП «Кременчуквисотбуд» уклав з житлово будівельним кооперативом 91/108, який було створено мешканцями — власниками квартир будинку 15 по вул. Тараса Бульби .

Один із мешканців — власник квартир цього будинку звернувся до ГО «ГРОМАДСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КОНТРОЛЬ» за захистом своїх порушених прав . Мешканцем — власником квартири будинку 15 по вул. Тараса Бульби , було повідомлено , що ПП «Кременчуквисотбуд» вводячи в оману мешканців-власників квартир, починаючи з 2009 року по теперішній час, отримує від них кошти за наданні послуги з утримання будинку, при цьому фактично ні яких послуг не надає, на скарги, запити, претензії мешканців-власників квартир не відповідає.

Відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів», ГО «ГРОМАДСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КОНТРОЛЬ» розпочав надання правової допомоги мешканцю — власнику квартири у будинку 15 по вул. Тараса Бульби .

ГО «ГРОМАДСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КОНТРОЛЬ» були встановлені факти нечесної підприємницької діяльності , з боку ПП «Кременчуквисотбуд» відносно мешканців — власників квартир у будинку 15 по вул. Тараса Бульби.

Доказом такої нечесної підприємницької діяльності є- договір №10/09 від 02.09.2013р. , укладений між ПП «Кременчуквисотбуд» та ЖБК 91/108 .

ПП «Кременчуквисотбуд» навмисно виключив з договору , право мешканця-власника квартири заявляти претензії до Виконавця — ПП «Кременчуквисотбуд» у разі порушення ним умов договору, а також взагалі виключив таку сторону договору як мешканець — власник квартири.

При цьому виключивши права мешканця-власника квартири з договору , ПП «Кременчуквисотбуд» в односторонньому порядку поклав обов’язок на мешканця — власника квартири здійснювати оплату послуг на користь ПП «Кременчуквисотбуд».

ПП «Кременчуквисотбуд» своїми діями свідомо порушив Закон України «Про захист прав споживачів», а саме виключив, обмежив права споживача ,мешканця — власника квартири стосовно виконавця,виробника у разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання виконавцем, виробником договірних зобов’язань.

ПП «Кременчуквисотбуд» в односторонньому порядку позбавив права мешканців — власників квартир:

 1. Скласти акт-претензію до Виконавця ( ПП «Кременчуквисотбуд»),тому що відповідно ст.18 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Постанови КМУ №970 від 11.12.20132 року, зазначено що сторона яка складає , підписує претензію повинна бути стороною по договору ;
 2. Погоджувати умови договору №10/09 від 02.09.2013 року, вносити до нього зміни;
 3. Реалізовувати свої права ,як Споживача передбачені ч.1ст.20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», а саме :

1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Такі неправомірні дії вчинені з боку ПП «Кременчуквисотбуд» дали змогу останньому отримувати кошти від мешканців — власників квартир у будинку 15 по вул. Тараса Бульби та не виконувати умови договору №10/09 від 02.09.2013 року.

Доказами цього є:

 1. Ухвала Автозаводського районного суду м.Кременчука від 16.12.2015 р.,про скасування судового наказу від 26.06.2015 р. ,Справа №524/5281/15-ц,виданого на користь ПП «Кременчуквисотбуд», про стягнення з мешканця –власника квартири суми боргу у розмірі 7806,41 грн., за оплату житлово-комунальних послуг на користь ПП «Кременчуквисотбуд».

Під час розгляду справи по скасуванню судового наказу, було встановлено що ПП «Кременчуквисотбуд» не надав жодних доказів які б свідчили про надання послуг на суму 7806,41 грн., а також які б свідчили про те що мешканець –власник квартири такі послуги спожив.

 1. Лист правління ЖБК 91/108 №3/10-15 від «03» жовтня 2015 р. ,

Згідно даної відповіді ПП «Кременчуквисотбуд» по договору №10/09 від 02.09.2013 р. ні яких робіт, послуг не виконувало та не надавало, про що свідчить відсутність документів, які ПП «Кременчуквисотбуд» повинно було складати та підписувати з ЖБК 91/108 на підтвердження виконання умов договору №10/09 від 02.09.2013 р.

 1. Виклик вимога №31 від 08.09.2015 року, складений ЖБК 91/80 на адресу ПП «Кременчуквисотбуд». Відповідно до якого ПП «Кременчуквисотбуд» викликався для складання акту-претензії з підстав невиконання умов договору №10/09 від 02.09.2013 р. Разом з цим викликом вимогою на адресу ПП «Кременчуквисотбуд» було направлено акт обстеження житлового будинку 15 по вул.Карнаухова від 08.09.2015 року, який свідчив про аварійний стан даху будівлі ЖБК 91/108;

Такі документи ПП «Кременчуквисотбуд» отримало 15.09.2015 року, але ні як не відреагувало, на складання акту претензії не з’явилось.

 1. Акт претензія про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,їх ненадання або надання не в повному обсязі від 18.09.2015 року, складений членами ЖБК , який було направлено цінним з описом на адресу ПП «Кременчуквисотбуд» 18.09.2015 року.

ПП «Кременчуквисотбуд» такий акт претензію з почтового відділення не забрав.

 1. Рахунки на оплату послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території які виставляє ПП «Кременчуквисотбуд» мешканцям-власникам квартир, через систему КП «НВФ «ВАС».

Згідно до цих рахунків видно що вартість послуг ПП «Кременчуквисотбуд» по серпень 2015 року включно складала 1.58 грн. за 1 м.кв. Така вартість визначена договором №10/09 від 02.09.2013 р.

З вересня 2015 року ПП «Кременчуквисотбуд» почав виставляти рахунки за вартістю послуг у розмірі 1.66 грн.за 1 м.кв.

ПП «Кременчуквисотбуд» в односторонньому порядку, грубо порушуючи чине законодавство України, збільшив вартість своїх послуг з 1.58 грн. за м.кв. до 1.66 грн.за 1 м.кв.:

 • ні яких додаткових угод про збільшення вартості тарифу з 1.58 грн. на 1.66 грн. з 1 м.кв. з ПП «Кременчуквисотбуд» не укладалось;
 • згідно до вимог ч.6 ст.З2 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» ПП «Кременчуквисотбуд»при зміні цін/тарифів на житлово-комунальні послуги зобов’язаний був повідомити не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію мешканців-власників квартир , членів ЖБК 91/108,ні яких повідомлень від ПП «Кременчуквисотбуд» не надходило;
 • згідно до вимог ч.7 ст.З2 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» ПП «Кременчуквисотбуд» не має права виставляти власникам квартир (членам ЖБК) в рахунках суми доплат за надані послуги понад ті, що передбачені діючими тарифами.

За результатами такої правової допомоги ГО «Громадський споживчий контроль» з захисту порушених прав мешканця — власника квартири у будинку 15 по вул. Тараса Бульби, у Автозаводському районом судді м. Кременчука, відкрито провадження по цивільній справі № № 524/1139/16-ц про визнання недійсним умов договору № 10/09 від 02.09.2013 року та стягнення з ПП «Кременчуквисотбуд» моральної шкоди на користь мешканця — власника квартири у будинку 15 по вул. Тараса Бульби.

ГО «Громадський споживчий контроль» повідомляє, мешканці- власників квартир будинків у м. Кременчуці, які обслуговує ПП «Кременчуквисотбуд» будь те уважні,

у разі порушення ваших прав звертайтесь до ГО «Громадський споживчий контроль».

Контакти :

т. 0986690399 ;

адреса сайта : www.gsk.in.ua

Партнеры: ГСКOrangemobiOrangeKremua.nonstoplinkedin ,  Блог Все Украинская сеть продаж смартфоновсеть мобильных телефонов,Главный партнерГугл+Гугл плюсНонСтоп«MRS BOW TIE»pinterestГлавная

19 comments on “УВАГА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУКВИСОТБУД»- НЕДОБРОСОВІСТНИЙ НАДАВАЧ ПОСЛУГ.”

 1. my blog Ответить

  Varick Street Litho , VSL Print is one of the top printing company in NYC to provide the best Digital Printing, Offset Printing and Large Format Printing in New York. Their printing services in NYC adopts state of the art digital printing services and offset digital printing for products postcards, business cards, catalogs, brochures, stickers, flyers, large format posters, banners and more for business in NYC. For more information on their digital printing nyc, visit http://www.vslprint.com/ or http://www.vslprint.com/printing at 121 Varick St, New York, NY 10013, US. Or contact +1 646 843 0800

 2. official statement Ответить

  MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 3. sites Ответить

  Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. Tworzenie Stron Internetowych Gorzow Ответить

  Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как:
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin